Informace

Příměstský tábor je alternativou k vícedennímu táboru. Připravený je zábavný program během pracovních dnů vždy od 7.30h. do 16.30h. Naše příměstské tábory jsou určeny pro děti ve věku 6 – 12 let (Táborů se mohou zúčastnit i děti, které v daný rok dosáhnout hranice 6 let.).

Cena 5 denního příměstského tábora

 • při registraci do 31. 3. 2019 - 1800 Kč
 • při registraci od 1. 5. 2019 - 2000 Kč

Slevy pro sourozence neposkytujeme.
Cena zahrnuje stravu* (dopolední svačina a oběd), pitný režim, nájem, program, instruktory, dopravu (mimo MHD)/vstupy v rámci celodenních výletů**, vybavení a odměny.
*V rámci celodenních výletů není zajištěn oběd, děti od nás dostávají oplatek a ovoce. Svačinu na celý den si berou dle uvážení rodičů.
** Jízdenky MHD dětem zajišťují rodiče, o této potřebě jsou vždy dopředu informování.

Věděli jste, že ČPZP nabízí příspěvek v rámci Preventivních programů na rok 2019, a to ve výši 1000 Kč na Letní tábory pro děti ve věku 6-16 let včetně? Více informací na stránce http://bit.ly/2k6A0WR

Termíny příměstský táborů

 • 5. 8. - 9. 8. 2019

Aktuální přehled volných míst naleznete v přihlášce.

Základní informace

Tábory probíhají ve Frýdku-Místku při 7. základní škole pod vedením zkušených instruktorů.

Chtěli byste vědět více o organizátorech? Máme za sebou 5 ročníků projektu Prázdniny v Ostravě, kdy se v letech 2013 – 2017 zúčastnilo našich táborů přes 1400 dětí a jeden ročník příměstských táborů ve Frýdku - Místku, kdy se v roce 2017 zúčastnilo ve 2 turnusech 40 dětí.

ORGANIZÁTOŘI

Rozjeď se, organizace, která se zabývá organizováním různorodých aktivit pro děti a mládež. Od roku 2013 organizace pořádá letní příměstské tábory v Ostravě. Během letních prázdniny je organizace schopná uspořádat více než 15 příměstských táborů, kterých se zúčastní více než 400 dětí. Od roku 2017 organizujeme příměstské tábory ve Frýdku - Místku. Naší pýchou je letní dětský tábor v Bělé pod Pradědem - Domašově, kterého se každoročně od roku 2015 zúčastní přes 70 dětí.

První den na příměstském táboře

Osobně přivedete dítě na místo srazu. Předáte instruktorům kopii karty pojištěnce, vyplněný list účastníka, který Vám byl poslán společně s organizačními pokyny po zaplacení částky. Informujete instruktora o zdravotním stavu dítěte a eventuálně předáte léky, které musí dítě užívat během dne. Dítě může odcházet samotné po ukončení programu, pokud má písemný souhlas rodičů.

Stravování

Obědy jsou zajištěny v restauraci. Děti dostanou každý den dopolední svačinu a k dispozici bude během celého dne pitný režim. V případě celodenních výletů není zajištěn oběd a děti od nás dostávají oplatek a pití. Svačinu na celý den si berou dle uvážení rodičů.

Do batůžku dítěti nabalte:

 • Láhev na pití (min. 0.5l.), aby mohl být zajištěný pitný režim během dne
 • Pohodlné sportovní oblečení
 • Boty a oblečení do tělocvičny
 • Nepromokavou bundu
 • Pokrývka hlavy
 • Kapesníky
 • Opalovací krém
 • Repelent
 • Šátky na hry!!!
 • Kopie zdravotního průkazu

Platba tábora

Po přihlášení na tábor je nutné do 14 dnů uhradit zálohu ve výši 40% z ceny tábora, tj. 720 Kč na níže uvedený účet. Doplatek ve výši 1080 Kč je nutno uhradit nejpozději 60 dnů před zahájením tábora. Nezapomeňte vždy uvést potřebné informace do zprávy pro příjemce. Částku je možné uhradit jedním příkazem v plné výši. V případě přihlášení dítěte na tábor v době méně než 60 dnů před zahájením, je nutno zaslat částku v plné výši do 7 dnů od data přihlášení.

V případě zájmu jsme schopni vystavit fakturu na zaměstnavatele.

Naše tábory lze uhradit i přes službu Benefit plus. Hodnota benefitu je 1800b. Pokud využijete platbu pomocí benefitů, uveďte do přihlášky: Tábor hrazen přes BENEFITY.

Úhrada z bankovního účtu

Úhrada bezhotovostním převodem na účet vedený u Fio banka, a.s.
Částka: 1.800 Kč
Č. účtu: 2200672425/2010
Variabilní symbol: datum narození – DDMMRRRR (např. ve tvaru 10092010)
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, turnus, místo konání

Generální partner

cpzb